Vieringen in de H. Jacobuskerk.

Elke eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur een eucharistieviering

Elke woensdagmorgen om 09.30 uur het morgengebed en aansluitend een communie- of een eucharistieviering.                                                                                                        Na deze viering is er koffie en thee in het parochiecentrum.

Elke donderdagmiddag om 14.30 uur rozenkrans bidden.

Een overzicht van vieringen die in de parochie HH Paulus-Ludger plaats vinden is te vinden op de website van de parochie onder de menu optie: Vieringen