Deze keer gaan wij het hebben over ons prachtige Eggert orgel…

Hoewel het orgel en de St. Werenfriduskerk in hetzelfde jaar gebouwd zijn ( 1899 ) had orgelbouwer Franz Eggert uit Paderborn een heel andere ruimte in gedachten, toen hij het bestek van het instrument voltooide! 

Dit orgel had namelijk 3 kilometer verderop, in de kapel van het Vincentius-internaat in Harreveld : 125 jaar moeten worden! Dat dit niet gebeurd is, hangt samen met de omvang van het instrument en de financiële situatie van de toenmalige paters te Harreveld, die in verband met talrijke verbouwingen nogal nijpend was geworden.

Reeds bij oplevering bleek het orgel voor de kapel van het internaat te groot. Met name de ruime pedaalbezetting wekte nogal eens de angst, dat het pleisterwerk er van de muren zou komen!

Reden genoeg om het orgel ( in 1915 ) voor een zacht prijsje te verkopen aan de nieuwe, en tot dan toe orgelloze St. Werenfriduskerk. Het is opmerkelijk hoe perfect het instrument zijn plaats in onze kerk heeft gevonden, zowel wat de kast betreft als de klank! Het orgel brengt een majestueus geluid voort. Breed en dragend en een genot om naar de luisteren….

De pastoraatsgroep.