Oktober heet de Rozenkransmaand

Vóór het Tweede Vaticaans Concilie, dat startte in 1962, was het heel gewoon dat de rozenkrans, of een derde deel daarvan, het rozenhoedje, in katholieke gezinnen gezamenlijk werd gebeden. In de jaren zestig raakte deze praktijk bij velen in onbruik. Toch wordt in veel parochies in oktober nog steeds samen de rozenkrans gebeden. In het eucharistisch centrum in Groenlo gebeurt dit wekelijks voor aanvang van de viering op dinsdagochtend. Andere gemeenschappen kennen een maandelijks gebedsmoment. 
Het bidden van een rozenkrans gaat gepaard met het overdenken van geloofsgeheimen, gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. We kennen er twintig. Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen. In 2002 heeft paus Johannes Paulus II, bij het begin van het Jaar van de Rozenkrans, daar de 'vijf geheimen van het Licht' aan toegevoegd. Bij elkaar geven die geheimen een soort samenvatting van het evangelie en maken ze het gebed meditatief. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans ons duidelijker bewust maken van de boodschap van de Heer. We openen de rozenkransmaand met een Marialof op zondag 1 oktober om 17:00 uur in de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde. Het afsluitende Marialof is op zondag 29 oktober in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo, eveneens om 17:00 uur.

Ook bent u uitgenodigd voor het Kevelaer-lof van de Haaksbergse Processie op zondag 8 oktober, 15.30 uur in de kerk van de HH. Bonifatius en Gezellen, Veldmaterstraat 61 te Haaksbergen.

Pastoor H.A.M. de Jong