Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake in het Eucharistisch Centrum in Groenlo

Drie bijzondere dagen 

gaan vooraf aan de viering van Pasen. Het paastriduüm van het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer vormt het hoogtepunt van het liturgische jaar. Het paastriduüm begint met de avondmis van Witte Donderdag en mondt uit in de vreugde van Pasen. We trekken uit de slavernij naar de bevrijding, door duisternis heen naar het licht, van dood naar nieuw leven. 
Het Paastriduüm vieren we als geloofsgemeenschappen samen in het eucharistische centrum van onze parochie, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. Vorig jaar zijn we hiermee begonnen en we mochten veel positieve reacties ontvangen. Samen vieren, verbondenheid, een vollere kerk en met inzet van vrijwilligers vanuit de diverse geloofsgemeenschappen. In deze vieringen gaat het pastoraal team voor.

De paaskaarsen en het water voor alle geloofsgemeenschappen worden in de Paaswake gezegend.

Witte Donderdag 28 maart: 19.00 uur - Avondmis met voetwassing, overbrenging van het heilig Sacrament en na de viering mogelijkheid voor stille aanbidding bij het rustaltaar tot 21.30 uur. Kinderen, waaronder eerste communicantjes en hun familieleden zijn uitgenodigd mee te doen. De koren van Eibergen en Groenlo ondersteunen de zang.
Tijdens de aanbidding is er gelegenheid om het sacrament van verzoening (biecht) te ontvangen.

Goede Vrijdag 29 maart: 19.00 uur - Herdenking van het lijden en sterven van de Heer: lijdensverhaal, kruisverering en uitreiking van de heilige communie. Met medewerking van herenkoren Lievelde en Neede.

Paaswake zaterdag 30 maart: 20.30 uur - Zegening van het vuur, intocht paaskaars en lichtritus, woorddienst, zegening van het water, hernieuwing doopbeloften en eucharistie. Medewerking wordt verleend door de gezamenlijke koren van Harreveld-Zieuwent-Mariënvelde. Na de viering is koffie en thee en gelegenheid om elkaar een Zalig Pasen te wensen.

 


Op Goede Vrijdag wordt in diverse geloofsgemeenschappen een viering van de Kruisweg gehouden. Ook op eerste paasdag zijn er diverse vieringen. Zie hiervoor het rooster.

Aan het einde van de Paaswake worden de paaskaarsen en het gezegende water overhandigd aan vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen. Op paasmorgen of eerstvolgende viering brengen zij de brandende paaskaars plechtig binnen in de viering in hun geloofsgemeenschap. Zo wordt een mooie verbinding tot stand gebracht en het licht van de Verrezen Heer als paasvreugdevuur verspreid in onze parochie.

In de viering van Witte Donderdag en de Paaswake worden houdbare producten ingezameld voor de Voedselbank Oost-Achterhoek en is er een extra collecte voor het project van de Vastenactie.

Namens het pastoraal team, het parochiebestuur en de commissies van beheer wil ik u allen van harte uitnodigen om aan deze bijzondere vieringen deel te nemen.

Pastoor H.A.M. de Jong