Namens de PGA werden wij als R.K. gemeenschap uitgenodigd de eerste dienst van het nieuwe kerkelijke jaar, Startzondag, in de Oude Helena kerk op zondag 24 september te bezoeken. Een mooi gebaar waar velen van R.K. gemeenschap graag ’Ja’ op antwoorden.
Alle dominees en kerkelijk werkers van de PGA hadden hun aandeel in de dienst onder het motto: ´Ga mee´.
Deze dag begon al vroeg. In het vroege ochtendgloren gingen de wandelaars om 6.45 uur op pad voor een wandeling van 5 km. Het beloofde een prachtige zonnige dag te worden die dag.
Bij terugkomst was er de mogelijkheid samen te ontbijten in Elim en om 9.30 uur was de aanvang van de dienst in de Oude Helena kerk. Een druk bezette viering met leden van de PGA gemeente en leden van de RK gemeenschap.

De vocale en muzikale  bijdrage werd gezongen en gespeeld door het duo Eline en Sander met het mooie lied ‘Jezus overwinnaar’.
Ds. Zeldenrijk begroette de aanwezigen in gebed en Netty Hengeveld leidde de kinderen in voor de  kindernevendienst met een mooi verhaal over dieren, waarna ze met hun begeleidster naar Elim vertrokken. Anneke Wattel hield een lezing en tussendoor zongen we  gezamenlijk liederen en werd er gebeden.
In haar preek sprak Ds. Elisabeth van Deventer: ´Genieten mensen van God`? Wat betekent Startzondag?
Startzondag is: een nieuw kerkseizoen – nieuwe kansen – een nieuw begin.
En Gods stem klinkt door dit alles heen!  Een mooie start samen maken voor een nieuwe kerkjaar. Onder het motto: ´Ga´ mee en laat je inspireren in geloof - hoop en liefde.
Elkaar inspireren en aanmoedigen. Gods liefde is voor iedereen en gaan we zoeken naar een nieuwe eenheid. Laten we dáár in een eenheid zien: ´Samen´. 
Ds. Folkert de Jong: In een dankgebed baden voor alles wat op ons pad komt, voorspoed-tegenspoed-verdriet-vreugde.
Met Wilma de Jong zongen we als slotlied ´Ga met God en Hij zal bij je zijn´ ook een bekend lied in de R.K. gemeenschap.
Tijdens het zingen van dit lied kwamen de kinderen terug van Elim naar de kerk, waar ze een mooie kleurrijke ketting hadden gemaakt. De ketting van verbinding.
Aan het einde volgde de zegen van God. Op een bijzondere manier gaven we de zegen aan elkaar door, door de platte handen tegen elkaar aan te drukken. ´Ga mee´. Ga met God en ontmoet je medemensen.
Kortom ´Een mooie en druk bezochte dienst´ waarin je de verbondenheid met elkaar voelde.
Bijzonder was ook de begeleiding van duo Eline en Sander.

Na afloop was er koffie met iets lekkers in Elim en om met elkaar na te praten over de viering en buiten was er voor wie wilde patat.