Gezamenlijke kerkdienst  спільної церковної служби…. 

                                 

Op zondag 5 mei vielen beide belangrijke herdenkingen samen. De herdenking van de opstandig van Jezus voor de Oost-orthodoxe Oekraïners en de bevrijding van de bezetting van Nederland in de 2e wereldoorlog. Dagen die elkaar overlappen in vrede, vreugde en angst. Zo vierden we samen deze dag in een oecumenische viering in de Oude Helena Kerk te Aalten met de genodigde en talrijk aanwezige Oekraïners, die verblijven in Aalten en omgeving, en met de voorgangers pastor Jos Droste en ds. Yntema.

Allen werden welkom geheten door Pastor Droste en mevrouw Olga, die het gesproken woord vertaalde naar het Oekraïens. Deze mevrouw zorgde tijdens de hele viering voor de vertaling van gebeden en lezingen, zodat het goed te volgen was voor de Oekraïners.

 

Oekraïners zijn gewend iets te eten mee te nemen naar een viering en zo ook gebeurde het op 5 mei. Op tafels stond allerlei lekkers uitgestald en aan de wand hingen diverse iconen, waaronder een speciaal voor hen vervaardigd icoon, gemaakt door Marian van Delft uit Neede. De liturgieboekjes waren 2-talig  gedrukt. Zo was alles goed te volgen voor alle aanwezigen.

Pastor Droste sprak in zijn overweging over: ”Hoe tijdens Zijn lijden en verrijzenis alles is gebeurd én Zijn woorden en daden kunnen een nieuw licht werpen op de huidige tijd. Ondanks de pijn en verdriet vinden mensen elkaar steeds weer.”

De viering werd vocaal begeleid door het Oost-Nederland kamerkoor. Zij brachten de prachtige liederen ingetogen ten gehore, gezongen in het Oekraïens. Het koor heeft in zijn repertoire liederen die door de Oekraïners herkend worden vanuit hun eigen traditie. Het koor kreeg bovendien veel waardering omdat de Oekraïners genoten van de voor hen zo goed verstaanbare teksten.

De iconen werden tijdens de viering gezegend, nadat eerst een gedicht van Huub Oosterhuis werd voorgelezen. Deze iconen mochten de Oekraïense vrouwen na afloop mee naar huis nemen om ze daar een mooi plekje te geven als symbool van verbondenheid.

Ook de meegebrachte etenswaren werden gezegend.

Na afloop van de viering was iedereen welkom om elkaar ontmoeten in Elim en bij een kopje koffie of thee en in een feestelijke stemming gingen schalen met de lekkernijen rond. 

Er is veel werk verzet door allen die meewerkten om er een mooie geslaagde viering van te maken hetgeen  goed gelukt is. Allen werden hiervoor hartelijk bedankt.