Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

H. Agatha | Harreveld

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Bovenstaand schietgebedje hoorde ik vroeger thuis regelmatig als iemand in ons gezin iets kwijt was. Wie was deze Antonius eigenlijk?

 

Antonius van Padua (1195-1231)

Antonius heette aanvankelijk Fernando. Hij was afkomstig uit de Portugese hoofdstad Lissabon. Op 15-jarige leeftijd trad hij toe tot de kanunniken van Sint-Augustinus. Toen acht jaar later een aantal enthousiaste monniken uit de nieuwe orde van Franciscus van Assisi langstrokken om in Marokko door middel van prediking en naastenliefde de Moren te gaan bekeren, sloot hij zich bij hen aan. Om zijn nieuwe leven te markeren, noemde hij zich naar de vader van de woestijnmonniken: Antonius.

In Noord-Afrika werd hij ernstig ziek. Onverrichter zake toog hij naar Noord-Italië. Hoewel Antonius in Portugal een begaafd predikant was geweest, hield hij zich nu zo bescheiden op de achtergrond dat hij in een kloostertje de meest eenvoudige karweitjes kreeg op te knappen. Zijn huisgenoten meenden zelfs dat hij niet helemaal bij zijn verstand was.

Op 1 mei was de parochiemiddag voor alle vrijwilligers in het dorpshuis in Harreveld. De laatste 2 jaar was dit i.v.m. corona niet mogelijk geweest. Tijdens deze middag werden 4 koorjubilarissen gehuldigd: Paulien Wellink-Krabbenborg - 60 jaar lid, Coby Wellink-Waenink - 60 jaar lid, Dien Wolters-Nijenhuis – 25 jaar lid en Willie van Ooijen – 25 jaar lid. Fons Krabben – 60 jaar lid, was na de Paasviering al gehuldigd, omdat hij deze middag niet aanwezig kon zijn. Willie van Ooijen, voorzitter van het koor, hield een toespraak en vertelde o.a. over de historie van het koor. Dat het vroeger begonnen was met een afzonderlijk heren- en dameskoor en gemengd koor en jaren later, i.v.m. het teruglopend aantal koorleden, alleen een gemengd is overgebleven en dat gezelligheid heel belangrijk was en nu ook zeker nog is. Willie had ook voor elke jubilaris een persoonlijk woord en bedankte allen voor hun jarenlange trouwe inzet.

Vincent Bokkers, voorzitter van de Beheercommissie, feliciteerde de jubilarissen en reikte de onderscheidingen uit. Daarna werd er door de overige leden van het koor een speciaal voor de jubilarissen geschreven lied gezongen. De tekst van dit lied was geschreven door André Wessels, dirigent van het koor, en zijn vrouw Mieke. Daarna werd er een heerlijk koud- en warm buffet geserveerd. Het was een hele gezellige en geslaagde middag.

 

De Beheercommissie bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar en hoopt ook in de toekomst een beroep op hen te mogen blijven doen.

( foto's gemaakt door Beheerscom. Harreveld)

 

God,

Gij die met mensen zijt begaan, hoor ons, hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om vrede,
om vrede tussen Rusland en Oekraine,
om vrede tussen mensen die elkaars buren zijn, om vrede op het wereldtoneel,
om vrede, om uw vrede,
hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om wijsheid,
om wijsheid voor de leiders die oorlog in hun hart lijken te hebben,
dat zij tot inkeer komen.
Om wijsheid voor hen die beslissingen nemen die de levens van ontelbare mensen raken, dat zij uw weg kiezen.
Om wijsheid voor mensen die direct geraakt worden,
dat zij hun menselijkheid mogen en kunnen behouden.
Om wijsheid voor iedereen, dichtbij oorlogshandelingen of ver weg,
dat de angst, die de wortel is van oorlog en geweld,
het verstand en het verlangen naar vrede niet overwoekert.
Hoor ons, hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om kracht,
voor hen die nu leven waar het oorlog is,
dat zij voelen dat U bij hen blijft.
Voor hen die uit het dagelijkse leven moeten stappen, om veiligheid te vinden.
Voor hen die gewond raken,
voor hen die hun leven verliezen:
hou hen vast.
U die met ons bent begaan,
hoor ons.

God, Gij die met mensen zijt begaan, hoor ons bidden,
hoor ons roepen,
hoor ons smeken aan.

Amen.

Fons Krabben is geboren en getogen in Harreveld. In zijn werkzame leven is hij 22 jaar timmerman en daarna 25 jaar conciërge op de LHNO en later op een middelbare school in Lichtenvoorde geweest. Dit jaar is hij 60 jaar koorzanger in Harreveld. Dan tellen we de jaren dat hij lid was van het jongenskoor in Harreveld, van zijn 8e tot zijn 15e jaar, niet eens mee. Op zijn 15e kreeg hij de baard in de keel en is hij een poos gestopt met zingen.

Zijn aanleg en liefde voor het zingen heeft Fons niet van een vreemde. Zijn moeder kon goed zingen en zong thuis veel. Zijn broers en zussen, Fons is de jongste van 11 kinderen, zongen ook bijna allemaal in het heren- of dameskoor. Na zijn militaire dienst, in 1961, is hij lid geworden van het Harrevelds herenkoor (later gemengd koor).

Fons heeft zijn bariton stem verder ontwikkeld door vanaf 1964, 10 jaar lang, zanglessen te volgen bij de muziekschool in Doetinchem. In de jaren 60 was er nog een apart heren- en dameskoor. Het herenkoor telde toen nog 25-30 leden, die vaak moesten zingen. Zij zongen bij de mis op zondag en bij rouw- en trouwdiensten. 5 van de 6 broers Krabben stonden op het koor. In de familie werd gekscherend gezegd, dat de broers zongen en dat hun broer Bernard, die collectant was, het geld ophaalde. Er werd toen in het Gregoriaans gezongen. Na het Tweede Vaticaans Concilie in 1965, werd er ook steeds vaker in het Nederlands gezongen.

Van 1963 tot heden zingt Fons ook bij het Ettens Mannenkoor. Daarvan 45 jaar als solist.

Ook heeft hij jaren gezongen in het “Krabbenkoor”, een familiekoor. Hij is daar nu mee gestopt omdat hij op zijn leeftijd wat meer thuis wil zijn. De 2e generatie Krabben heeft het overgenomen. Dat hij over een goede zangstem beschikt, blijkt wel uit het feit dat hij regelmatig door andere koren werd gevraagd om als solist te komen zingen. Zijn liefde en passie voor het zingen betekende dat hij vaak van huis was. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder steun van het thuisfront. Fons zegt daar zelf het volgende over: “Terugkijkend op 60 jaar zang, ben ik mijn vrouw Riet zeer dankbaar dat zij mij de vrijheid heeft gegeven om dit te kunnen en mogen doen”.

Mede door de zang raakte Fons betrokken bij de kerk. Zo was hij één van de vele vrijwilligers die, midden jaren 80, de binnenkant van de kerk hebben gerestaureerd. Dit was een grote klus die 2 jaar heeft geduurd en door vrijwel alleen vrijwilligers werd gedaan. Na de restauratie bleek het kerkorgel dusdanig beschadigd, dat het moest worden gerestaureerd. De restauratie zou 50.000 gulden kosten, maar er was geen geld. Er werd besloten om een veiling te organiseren, om op die manier het geld bij elkaar te krijgen. Er werden drie veilingen gehouden, die mede dankzij de veilingmeesters Elferink en Grijsen, een groot succes werden. Met een opbrengst van 60.000 gulden kon het orgel worden gerestaureerd. Fons heeft van 1996 - 2004 in het parochiebestuur gezeten, hij was penningmeester en werd hierbij ondersteund door Anton Domhof en later door Ellen Kolkman. Fons heeft destijds rondom de biechtstoel een vitrine gebouwd, zodat kerkattributen van voor het Vaticaans Concilie tot heden tentoongesteld konden worden.

Het bestuur van Stichting Gemeenschapsbelangen Harreveld had in samenwerking met het parochiebestuur contact met de Broeders van de 7 smarten, van het internaat. Zij hebben het beeld dat tegenover de kerk staat (Piëta), de kruiswegstatie uit de kapel van het internaat en de huidige poort van het voormalig kerkhof en de pastorietuin, aan Harreveld geschonken. De broeders wonen nu in Voorhout. Fons heeft nog steeds contact met hen.

De beheercommissie feliciteert Fons met zijn 60-jarig jubileum en hoopt dat het hem gegeven wordt om nog jaren te kunnen blijven zingen.

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

03 okt 2022
00:00
Ludgerzaal in Lichtenvoorde
Psalmen en kunst tot leven wekken
 
05 okt 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Omarm wat op je pad komt!
 
08 nov 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
De dwaasheid van het geloof
 
13 dec 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
The Messiah van Händel zingt Kerstmis tegemoet