Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

H. Agatha | Harreveld

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Plaatsen reserveren voor vieringen:

Ga op deze website naar Vieringen en selecteer de gewenste viering of

bel het secretariaat op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 11:00 uur , T: 0544-46 46 63

Tijdens de vakantieperiode juli/augustus zijn er geen vieringen en ook geen spreekuren. Nieuwe intenties kunnen in de brievenbus, voor september uiterlijk 2 augustus 2021 . De intenties zullen worden voorgelezen in de septemberviering in onze kerk.

Vanaf september spreekuur elke eerste maandag van de maand van 18.00 tot 19.00 uur.

Zondag 13 december was een gedenkwaardige, en toch ook enigszins, een wat trieste dag in Harreveld. Op die dag werd de allerlaatste Eucharistieviering in onze kerk gehouden en de viering werd voorgegaan door pastor Den Hartog, die voor de laatste keer in Harreveld voorging, voordat hij in februari zijn ambt in Mijdrecht gaat voortzetten. Hij werd in deze viering geassisteerd door pastor Dave (de kleine pastor, zoals hij zichzelf noemde).

De omstandigheden brengen met zich mee dat deze ingrijpende stap te begrijpen is. Steeds minder kerkgangers en een groter gebied waar steeds minder geestelijken voorhanden zijn.

Gelukkig hebben we in Harreveld de beschikking over drie enthousiaste voorgangers, die nu, maar ook in de toekomst, als de kerk aan de eredienst wordt onttrokken, met enige regelmaat een gebedsdienst willen blijven verzorgen. Het is aan ons, de parochianen in Harreveld, om te laten zien dat het geloof, in welke vorm dan ook, blijft leven in Harreveld.

Laten we daar samen aan bouwen, ons op de toekomst richten en niet teveel omkijken.

Wie met zijn gezicht naar het verleden staat heeft geen oog voor de toekomst!

    

Wij wijzen graag op onderstaande mogelijkheden om verbonden te zijn in gebed:

Noveengebed www.bisdomhaarlemamsterdam.nl

Cirkel van gebed https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/cirkel-van-gebed-verbindt-katholieken

Klokken van troost en hoop https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/nieuwsbrief-maart-2020/

 

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

 

Harreveld, december 2019.

Beste inwoners van Harreveld,

De vorige keer, dat wij u op de hoogte brachten met betrekking tot het in stand houden van de kerk in Harreveld, stonden we voor het bezoeken van de kerk in Silvolde en een andere delegatie zou contact opnemen met de Stichting Oude Gelderse Kerken. Even in het kort wat over beide bezoeken.

  • De kerk in Silvolde is gekocht en wordt geëxploiteerd door de Coöperatie Mauritius. Zij verhuren de kerk o.a. aan de Geloofsgemeenschap Mauritius, die er vieringen houdt. Andere inkomsten komen uit

    • -  certificaten, die verkocht werden; 900 betalende huishoudens die kerkbalansgelden binnenbrengen

    • -  verhuur aan een uitvaartverzorger

    • -  verhuur aan een bedrijf, dat een antenne op het dak van de kerk heeft staan. De 15 vrijwilligers verzorgen 1 x per maand een viering. Verder verzorgen ze tal van nevenactiviteiten.

  • De delegatie die de Stichting Oude Gelderse Kerken bezocht moest constateren, dat de stichting weinig kan doen voor de kerk in Harreveld. SGOK werkt hoofdzakelijk met Protestantse kerken, omdat de communicatie met het Bisdom vaak een struikelblok is; ook omdat er veel“kettingbedingen” zijn over wat er wel en niet mag met een kerk. Wel onderzoekt een oud-jurist van SGOK de oude aktes uit 1895 om vast te kunnen stellen, of de toenmalige gelden/gronden zijn geschonken aan de parochie St. Agatha of ten behoeve van de instandhouding van de kerk in Harreveld.

    Verdere huidige ontwikkelingen in chronologische volgorde.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292