( foto uit archief)

dat de Klokken van de Sint Agathakerk

op 9 februari 1943 werden weggehaald uit de toren door M. Weber, Schrassenstraat 556 te Arnhem in opdracht van Peter Joseph Meulenberg, Caumerbeeklaan 37 , Heerlen

 

 

De nieuwe klokken dateren uit februari 1949. Pastoor Oosterman ( benoemd sinds 1944 tot pastoor te Harreveld vermeld) :

 

                      
                                               ( foto uit archief)

 

1 De grootste klok heet Sint Agatha
Geschonken door de parochianen
Diameter 970 mm - Gewicht 580 kg - Toon Gis

 

2 De middelste klok heet Hermanus Johannes
Geschonken door Hermanus Severt en Johannes Wopereis
Diameter 770 mm - Gewicht 410 kg - Toon Ais

 

3 De kleinste klok heet Aleida
Geschonken door Aleida Hulshof op Manschot
Diameter 770 mm - Gewicht 290 kg - Toon C

 

De herkomst is van de N.V. Nederlandse Klokkengieterij Eijsbouts- Lips i.o. te Asten
Totale kosten waren 8.710,40 gulden waarvan 1.666,05 gulden werden toegekend aan het R.K. Kerkbestuur voor de geleden oorlogsschade door het Ministerie van Financiën.

 ( bronvermelding; Jubileumkoerier St. Agatha parochie)
 ( foto's; M. Krabben)