Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

OLV Tenhemelopneming | Beltrum

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met ingang van 7 april nieuw telefoonnummer voor reserveringen: 06-83 13 71 02

Aantal bezoekers van vieringen verruimd vanaf 29 april. Zie het artikel Verruiming aantal aanwezigen bij viering.

                

 

Mijn Herder is de Heer Psalm 23

 

In de vroege ochtend van donderdag 6 mei 2021
     is in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix
          te Winterswijk in de Heer overleden

 

                          Pastor

               Hendrikus Johannes

                        Scholten

 

  emeritus priester van het Aartsbisdom Utrecht
                 en oud-pastoor van de

   O.L-V. Tenhemelopneming parochie Beltrum

 


* Rossum,                                Overleden Winterswijk, 
19 december 1927                            6 mei 2021

 


           Familie Scholten
           Namens de R.K. Geloofsgemeenschap:
           Locatieraad Beltrum

 

Correspondentieadres:

Achterom 2

7156 ME Beltrum

 


Vrijdag 14 mei is er gelegenheid om afscheid te
nemen en ons te condoleren in de Parochiekerk
O.L.V. Tenhemelopneming aan het Mariaplein in
Beltrum. Er zijn hiervoor tijdsblokken gereserveerd
op de eerste letter van uw achternaam:

A-I: 19.00 -19.30 uur | J-R: 19.30 - 20.00 uur
                S-Z: 20.00-20,30 uur

 

De eucharistieviering ten uitvaart vindt plaats in besloten kring.

 

Het is mogelijk om de viering online te volgen op zaterdag 15 mei om 10.30 uur via:

www.guv.nl/uitvaart-live-bijwonen en u logt in met de code 42721

Terugkijken kan tot 5 dagen na het afscheid.

 

In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk is op 6 mei in de Heer overleden de zeereerwaarde heer Hendrikus Johannes Scholten, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Weerselo op 19 december 1927. Na zijn priesterwijding op 19 juli 1959 was hij achtereenvolgens kapelaan te Etten, Glanerbrug en Enschede (H. Joseph). Met ingang van 23 augustus 1971 werd hij benoemd tot pastor in de H. Nicolaasparochie te Denekamp en per 1 oktober 1979 volgde zijn benoeming tot pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Beltrum. Op 2 juli 2000 ging hij met emeritaat.

 

“Heel zijn lange leven voelde Hendrik Scholten zich zeer verbonden met Twente,” zo schrijft kardinaal Eijk in het overlijdensbericht dat het Aartsbisdom Utrecht heeft verzonden. “Hij onderhield een nauwe band met zijn familie en ook qua aard was hij een echte Tukker. Zijn laatste woorden waren dan ook in het Twents. Wijzend naar boven zei hij: ‘Ik goa noar hoes hen.’ Hendrik was een aimabel mens. Hij maakte gemakkelijk contacten en was gelukkig in zijn leven en werken als priester.”

 

Volgens de Utrechtse aartsbisschop was Scholten “een priester van zijn tijd, die niet voorop liep maar wel zorgde dat hij met ‘zijn’ Beltrum (waar hij ruim 20 jaar pastoor was) niet achterop raakte. Hij bevorderde de samenwerking met parochievrijwilligers, had oog voor het belang van hun scholing en droeg zorg voor een goed verzorgde liturgie.” Na zijn emeritaat bleef Scholten verbonden met de Beltrumse geloofsgemeenschap. Toen zijn krachten minder werden, was hij dankbaar voor de thuiszorg en de mantelzorg die hij mocht ontvangen. Kardinaal Eijk: “Moge hij, die een goede herder was voor de hem toevertrouwde gelovigen, een behouden thuiskomst hebben in het hemels Vaderhuis. Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.”


.

In de laatst verschenen Echo is er een foutje gemaakt bij de aanvangstijd van de Woord en gebedsviering!!

De aanvangstijd is gebruikelijk op de zaterdagavond 19:00 uur en niet om 10:30 uur.

Foute aanvangstijd. 10:30 uur

Juiste aanvangstijd!! 19:00 uur

Geheel onverwacht hebben wij na een kort ziekbed en op veel te jonge
leeftijd, afscheid moeten nemen van Alfons Meijer, wonende in de
Hassinkstraat. De afgelopen jaren was hij de steun en toeverlaat, van
de tegenover hem wonende vluchtelingen uit Syrië. Zij kregen deze
woning aan de Hassinkstraat toegewezen. Vele gewoontes in onze
gemeenschap waren vreemd voor hen. Nooit klopten ze tevergeefs aan
bij Alfons voor informatie. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet om
deze families een ‘thuis’ te geven. Hem nu te moeten missen heeft ook
voor hen een grote leegte achtergelaten. Alfons hield er niet van om op
de voorgrond te staan, maar heeft het verdiend om geprezen te
worden voor zijn omzien naar elkaar.
Op het boekje van de afscheid viering van 8 maart stond de gedachte:
Immens was zijn liefde, onwerkelijk het verlies, waardevol de
herinneringen.
We zijn als geloofsgemeenschap dankbaar voor alles wat Alfons voor
hen heeft gedaan en hopen dat hij mag rusten in vrede.
Moge de goede herinneringen aan hem de familie tot steun zijn.
De locatieraad Beltrum

 

Een tijdje geleden is één van de verlichtingspotjes bij het Maria monument vernieuwd. Zoals ook u mogelijk wel eens hebt meegemaakt, blijkt dan dat de kleur net even iets anders is dan de oorspronkelijke. Terecht hebben een aantal parochianen ons hierop attent gemaakt. Tijd voor actie. Nu is het helaas geen kwestie van even de lamp verwisselen voor dezelfde kleur. De armatuur en de aanlichting/lamp is één geheel. Vervangen is een ‘kostbare’ zaak zegt de penningmeester. Met wat ‘kunstgrepen’ is de aanlichting van beide spotjes weer nagenoeg uniform. Maakt u in deze coronatijd 's avonds wel eens een ommetje dan kunt u de aanpassing zelf beoordelen.

 

De locatieraad.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen