Oecumenische Raad Stopt

Oecumenische activiteiten kunnen wél doorgaan.

De leden van de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde en vertegenwoordigers van de deelnemende geloofsgemeenschappen hebben besloten tot opheffing van de oecumenische Raad per 1 april 2023. De raad kampt al lange tijd met onderbezetting. Medio vorig jaar is de taak van voorzitter vacant geworden. Deze taak is jarenlang door Peter Muller met een enorme inzet en heel enthousiast verricht. Hiernaast zijn er gemeenschappen die ook niet meer een vaste vertegenwoordiger kunnen afvaardigen. Dat maakt de coördinatie, het uitvouwen van een programma en de verdeling van de hiermee gepaard gaande werkzaamheden moeilijk. Maar ook zien we een matige belangstelling voor en opkomst bij de gezamenlijke vieringen in de Gebedsweek voor de Eenheid, de Vredesweek en de avondgebeden in de Advent- en Vastentijd. Op 30 maart zijn vertegenwoordigers van de in de raad participerende geloofsgemeenschappen uitgenodigd om deze situatie te bespreken. De beslissing om te stoppen is door de aanwezigen, met pijn genomen. Het is jammer dat er een einde komt aan dit orgaan dat lange tijd heeft bestaan en mede gezorgd heeft voor een hartelijke en vruchtbare samenwerking tussen de kerken. We kijken daar dankbaar op terug en hebben geconstateerd dat onze goede band blijvend is.

Het ontbreken van een raad voor oecumene is geen beletsel om oecumenisch bezig te zijn. We zien in plaatsen in onze regio hoe mensen van verschillende gemeenschappen elkaar zoeken en vinden om tot nieuwe, aansprekende activiteiten te komen. Oecumene is een opdracht van nabijheid die aan de basis gestalte krijgt. Initiatieven kunnen met elkaar gedeeld blijven worden. Sterker nog: in krimpende kerkgemeenschappen is het van groot belang dat we elkaar vinden. Vandaar dat we besloten hebben om elkaar nog voor de zomervakantie te ontmoeten om te zien wat er bij ieder speelt en of er toch oecumenische piketpaaltjes zijn die we uit zouden kunnen zetten in het nieuwe seizoen. Een goed bericht is ook dat de Taizé-vieringen, gehouden in de Oude en in de RK Calixtus, kunnen blijven rekenen op ondersteuning vanuit de R.K. geloofsgemeenschap Groenlo en de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Groenlo. Langs deze weg bedanken wij allen die in de afgelopen jaren op welke wijze ook hebben bijgedragen aan het functioneren van de Oecumenische Raad Beltrum-Groenlo-Lievelde. Ds. Wentink, die over enkele maanden met emeritaat gaat, stak de scheidende leden nog een mooi hart onder de riem: "Als God een deur sluit, dan opent Hij een venster".

Namens de voormalige leden van de Oecumenische Raad,
Pastoor H.A.M, de Jong