Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

OLV Tenhemelopneming | Beltrum

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


1 december 2021, nieuwe regels bisdom rondom corona

Alle vieringen en bijeenkomsten na 17:00 uur komen te vervallen vanaf nu tot en met 2 januari 2022. Begin volgende week volgt nadere berichtgeving rondom de vieringen met Kerst en Oud en Nieuw.
Zie hier het bericht van de bisschoppen

 

Een tijdje geleden is één van de verlichtingspotjes bij het Maria monument vernieuwd. Zoals ook u mogelijk wel eens hebt meegemaakt, blijkt dan dat de kleur net even iets anders is dan de oorspronkelijke. Terecht hebben een aantal parochianen ons hierop attent gemaakt. Tijd voor actie. Nu is het helaas geen kwestie van even de lamp verwisselen voor dezelfde kleur. De armatuur en de aanlichting/lamp is één geheel. Vervangen is een ‘kostbare’ zaak zegt de penningmeester. Met wat ‘kunstgrepen’ is de aanlichting van beide spotjes weer nagenoeg uniform. Maakt u in deze coronatijd 's avonds wel eens een ommetje dan kunt u de aanpassing zelf beoordelen.

 

De locatieraad.

Aanmelden vieringen. Nieuw.

  

 Met directe ingang, kunt u zich ook aanmelden voor de weekend viering op de donderdagmorgen van 9:00 tot 11:30 uur via telefoon: 0544 - 48 21 11. Dit is dan mogelijk voor de viering in het betreffende weekend. Dit kan ook via een bezoekje aan ons secretariaat.

 

 Voor diegene die zich nu al aanmelden (via e-mail: www.stpaulusparochie.nl of via het nieuwe nummer: 06 - 83 13 71 02 van de parochie-site blijf dit gewoon doen. Dit kan de hele week, zoals dat nu ook al mogelijk is. Dit bespaart ons werk.

 

Uw locatieraad.

 

Handleiding aanmelden/reservering vieringen via de website.

 

 Ga hier naar de website van de parochie, Parochie HH. Paulus en Ludger, Oost-achterhoek en u komt in de optie ‘Vieringen’.

 

  1. U ziet nu de vieringen voor de komende twee weken. Bij de vieringen voor de komende zeven dagen staat een knop ‘Reservering aanvragen’. Deze knop blijft zichtbaar tot zaterdagmiddag 12:00 uur. 
  2. Klik op de knop ‘Reservering aanvragen’.

U ziet dan een scherm met de locaties, datum en tijd van de viering.

Op dit scherm moet u uw naam, telefoonnummer en e-mailadres invullen.

Vervolgens kunt u aangeven met hoeveel personen u wilt komen.

Ga akkoord met de voorwaarden door een vinkje te zetten de verklaring dat niemand corona heeft en dat u akkoord bent met het verwerken van uw gegevens.

 

    3. Klik op ‘Versturen’ om de aanvraag te versturen.

 

  1. Als u alles correct heeft ingevuld, dan ontvangt u een e-mail met een bevestiging van uw reserveringsaanvraag. In deze mail is een link opgenomen waarmee u uw aanvraag kan annuleren.

Let op: deze e-mail geeft u nog geen recht op een plaats, deze mail bevestigt dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

 

  1. Op vrijdagavond krijgt u een e-mail waarin een staat of u mag komen of op de wachtlijst staat. Ook in deze mail is een link opgenomen waarmee u uw aanvraag kan annuleren.

 

Als u zich na vrijdagavond nog aanmeldt, ontvangt u op zaterdagmiddag een e-mail of u mag komen of op de wachtlijst staat.

WAT EEN KERKBEZOEK MET IEMAND DOET

"Onlangs heb ik een oecumenische viering in de kerk van Beltrum bijgewoond. Daar waren goede redenen voor. Ten eerste vind ik het belangrijk om ook buiten de eigen lijnen te stappen en te proeven hoe er elders samen gevierd wordt. Daarbij kwam dat emeritus Pastoor Theo Escher uit Groenlo voorging waar ik goede herinneringen aan heb. Ik werd zeer gastvrij in deze kerk ontvangen. Even de corona maatregelen doorgenomen en toen plaats genomen in deze prachtige kerk. De muurschilderingen zal ik zeker op een ander moment nog eens gaan bekijken want ze zijn meer dan de moeite waard om er tijd voor te nemen. Naast de pastoor was ds. Saraber uit Frankrijk als voorganger aangeschoven en emeritus da. Ria Willems.
De viering was in één woord een fijne ontmoeting te noemen, waarin het thema 'vrede verbindt verschil' centraal stond en welke letterlijk en figuurlijk hoorbaar en voelbaar was. De drie voorgangers kregen een mooie bos bloemen, die ze na afloop, tijdens de koffiepauze in ontvangst mochten nemen. Een warm gebaar. De koffie werd achter in de kerk genuttigd en ik voelde me prettig door de gemoedelijke bewoners die samen met de voorgangers nog even na bleven praten. Toen ik vroeg of ik nog een paar foto's mocht maken constateerde ik dat de kaarsen allemaal weer opnieuw aangestoken werden.
Een zeer sympathiek gebaar naast de uitleg die ik kreeg over de muurschilderingen en zijn voorgeschiedenis. Ik zal er zeker vaker naar toe gaan want er werd op een prettige manier 'verbindend' gevierd. En dat was voelbaar. Met dank aan de vrijwilligers en de parochianen."    - Rianne Emaus uit Groenlo (schrijfster).

 

 

WAT EEN KERKBEZOEK MET IEMAND DOET

"Donderdag naar de kerk in Beltrum geweest. Had van vrienden gehoord dat de muurschilderingen bij het altaar weer gerestaureerd waren. Het was echt geweldig mooi om de originele staat weer te zien. Kan me nog voorstellen dat mijn Vader (Willem Zemann) ze toen (1962) van Pastoor Smit voor de helft weg moest schilderen. Meneer Pastoor vond het "te druk" boven het Altaar. Mijn Vader was daar behoorlijk kwaad over toen. Prachtig dat dit kunstwerk weer in de oude staat hersteld is." Rudi Zemann (schrijver)

 De officiële opening van Juffrouw Bellefleur in de pastorie van de R. K. Kerk in Beltrum

 

De officiële opening van Juffrouw Bellefleur in maart kon vanwege het coronavirus helaas geen doorgang vinden, maar op vrijdag 11 september is dit nieuwe kinderdagverblijf in Beltrum alsnog officieel van start gegaan.

Dit kleinschalige kinderdagverblijf gehuisvest in de oude pastorie naast de kerk van Beltrum werd geopend in aanwezigheid van ouders, medewerkers en relaties. Zo’n twintig kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar maken inmiddels gebruik van deze kleinschalige voorziening of gaan dit binnenkort doen. Met name jonge baby’s, maar dat is normaal bij een opstartend kinderdagverblijf.

Bij Juffrouw Bellefleur werken inmiddels drie pedagogisch medewerksters.

Voor meer informatie: Kim Kroekenstoel 06-42 60 86 20.

In het voorjaar kreeg eenieder een zakje zonnebloempitten, ter gelegenheid van het 50 jaar jubileum van de Zonnebloem Beltrum. Velen onder ons hebben de pitten gekweekt en gezaaid. Het resultaat kunnen we zien op de foto's achter in de kerk. Het wedstrijdelement werd ook serieus genomen. Ondanks de droogte kregen ze op tijd water, gratis zon en veel liefde om ze tot een grote bloem te laten groeien.
De zonnebloemen hebben een eigen tempo van groeien, waar uiteindelijk een mooie bloem aankomt en mooie pitten in het hart van de bloem. Na de bloei zijn de pitten een aangename versnapering voor de vogels.
Dit initiatief bracht de mensen een aangename afleiding. De vrijwilligers werden op de hoogte gehouden van de stand van zaken en de hoogte die de zonnebloem al had.
Regelmatig ging een vrijwilliger op pad om een zonnebloem op te meten. De uiteindelijke winnaar zal een dezer dagen bekend worden.

 

En dat is wat de Zonnebloem Beltrum doet; 50 jaar goed voor elkaar.
Door de jaren heen hebben vele vrijwilligers zich ingezet en actief beziggehouden voor de medemens.
Bezoeken van de zieken, ouderen en minder validen, die zich soms eenzaam en buitengesloten voelen.
Niet meer zo goed mee kunnen komen, verlangen naar erkenning van hun lijden, zoeken naar een woord van meeleven. Het gevoel hebben dat je er soms bijhangt en er niet meer moest zijn.
Ziek, kwetsbaar, oud en soms geen contact met hun leefomgeving.
De medemens en de vrijwilligers doen het samen.

Vandaag tijdens de viering ter gelegenheid van de ziekenzondag hebben we tijdens het evangelie gelezen over vergeven en barmhartigheid.
Barmhartig zijn zij die zich ontfermen over de medemens, die in woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan degene die daaraan behoefte hebben. Deze boodschap is dus voor iedereen bedoeld, en niet alleen voor vrijwilligers die actief zijn bij de Zonnebloem
Zo is de Zonnebloem barmhartig, en tonen de vrijwilligers belangstelling voor de medemens.
Ook vandaag, wanneer we door middel van deze dienst een extra aandachts-moment hebben en dat we niet vergeten dat wij als geloofsgemeenschap, ziek en gezond, samen door het leven gaan.

Zoals de zon aandacht heeft voor de zonnebloemen, waarvan de bloemen gedurende de dag meedraaien met de zon.
Zo hebben de mensen de warmte van de ander nodig om te groeien, op te bloeien en contact met hun omgeving te behouden.

Dus laten we samen proberen, het kruis dat anderen te dragen hebben, een beetje mee te dragen.
Zet het hart open en plant een zaadje van liefde en vriendschap, om samen tot bloei te komen en gelukkig te zijn.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292