Op 2 november kwamen wij in de St. Agathakerk samen voor de Allerzielenviering met als
thema ‘In het licht’. Sinds de Allerzielenviering 2022 zijn 12 dorpsgenoten weggevallen.
Tijdens een sfeervolle Woord- en Gebedsviering, met als voorgangers Mieke Wessels en
William Klein Zeggelink en met medewerking van het koor o.l.v. André Wessels en organiste
Angela Pijnappel werden al onze dierbare overledenen herdacht. Er werd gebeden en
gezongen met elkaar om troost, kracht en sterkte. Na afloop was er gelegenheid om samen
het kerkhof te bezoeken en/of elkaar achter in de kerk te ontmoeten en een kop koffie of thee
te drinken.